Prihláška

Prihlášky na štúdium (tlačivá)

     

Elektronická prihláška na štúdium:
Klikom na banner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE: 

PaedDr. Janka Bujalková
tel.: +421 905 659 029
e-mail: studijne.isn.pf@ku.sk