Rigorózne konanie

Katedra manažmentu v Poprade ponúka všetkým záujemcom možnosť rigorózneho konania v odbore:

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

V nadväznosti na akreditovaný magisterský študijný program Vedecká rada PF KU schválila a udelila Katedre manažmentu v Poprade právo uskutočňovať rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr. (“doktor filozofie”) v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.

Bližšie informácie o rigoróznom konaní získate TU.