Študijné oddelenie

PaedDr. Janka BUJALKOVÁ
studijne.isn.pf(zavinac)ku.sk
+421 918 722 170

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
Nábr. Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad