Oznamy

Opravné štátnice – august 2020

Opravné štátne záverečné skúšky sa uskutočnia dňa 25.8.2020. 

Je nutné, aby ste sa znova prihlásili na absolvovanie tých častí štátnej skúšky, v ktorých ste  mali hodnotenie FX.

Všetky doklady je potrebné doručiť na študijné oddelenie.

Tí, ktorí mali prepracovať záverečnú prácu, ju musia nahrať do 15.7.2020 a na študijné oddelenie  doručiť Prihlášku na obhajobu záverečnej práce, Licenčnú zmluvu o použití bakalárskej práce, prvú stranu Protokolu o kontrole originality. 

Prihlásiť sa musíte aj elektronicky v systéme AiS2.