Na stiahnutie

  • ŽIADOSTI K ŠTÚDIU

TLAČIVO BOZP

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ÚČELY CENTRÁLNEHO REGISTRA ŠTUDENTOV

ŽIADOSŤ O IŠP

  IŠP_príloha

USMERNENIE IŠP

ZANECHANIE ŠTÚDIA_VYHLÁSENIE

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA

ŽIADOSŤ O PRIDANIE_ZRUŠENIE PREDMETOV

ŽIADOSŤ O NADŠTANDARDNÉ ŠTÚDIUM

  • ŽIADOSTI K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

 ŽIADOSŤ O ZMENU TÉMY

 ŽIADOSŤ O VLASTNÚ TÉMU, ŠKOLITEĽA

 ŽIADOSŤ O ZMENU ŠKOLITEĽA

 ŽIADOSŤ O ZMENU TÉMY A ŠKOLITEĽA