Správy

Študentská vedecká a odborná činnosť – ŠVOČ 2017
Výzva na prihlasovanie a základné informácie

Výzva
Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberu (ďalej len „KM PFKU“) vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa na miestne kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“), ktorá sa bude konať v piatok 5.5.2017 o 9:00 v Novej aule Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade. Výzva je určená všetkým študentom KM PFKU.

Prihlasovanie
Študenti, ktorí sa chcú do ŠVOČ zapojiť sa musia prihlásiť vypísaním prihlášky, ktorá je súčasťou tejto výzvy a jej podaním v kancelárii č. 308. Spolu s prihláškou je potrebné priložiť vypracovaný projekt v podobe manažérskeho zhrnutia v štruktúre uvedenej nižšie. Študenti si môžu vybrať konzultantov spomedzi pedagógov KM PFKU. Prezentácia projektov pred komisiou ŠVOČ bude prebiehať 5.5.2017 o 9:00 v Novej aule Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade.

Bližšie informácie nájdete TU