Ing. Zuzana Gončárová, PhD.

zuzana.goncarova@ku.sk

Zuzana Gončárová absolvovala II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia na Obchodnej Fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky ukončila v roku 2004 dizeratčnou prácou „Efektívnosť propagácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu v zahraničí“. Sedem rokov pracovala v rodinnom podniku cestovného ruchu a od roku 2019 pôsobí ako odborná asistentka na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Katedre manažmentu  v Poprade. Vyučuje predmety: Ekonomika cestovného ruchu, Manažment podniku cestovného ruchu 1 a 2, Manažérska psychológia, Ekonómia a politika cestovného ruchu, Mikroekonómia 1 a Makroekonómia 1. Je vydatá, má päť detí.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
cestovný ruch, všeobecná ekonomická teória, manažérska psychológia, ekonómia a politika cestovného ruchu

Publikačná činnosť:

  • GONČÁROVÁ Z. – PITEKOVÁ, J.: Rodinný podnik ako konkurenčná výhoda podnikania v cestovnom ruchu. In: Hotelnictví, turismus a vzdělávání – sborník mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2018. s. 22-31, ISBN 978-80-87411-93-3,
  • PITEKOVÁ, J. – GONČÁROVÁ, Z.: Information as a quality management tool in accommodation services. In: The Poprad economic and management forum 2019. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM, 2019. s. 159-165, ISBN 978-80-561-0671-6