Ing. Soňa Madejová, PhD.

sona.madejova@ku.sk

Soňa Madejová je absolventkou Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Na II. stupni absolvovala študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2015 v študijnom programe Financie. Po skončení štúdia pracovala v nadnárodnej spoločnosti špecializujúcej sa na outsourcing v oblasti IT. Od roku 2020 pôsobí ako odborný asistent na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná: 
financie, finančné trhy, medzinárodné financie

Najvýznamnejšie publikácie:

  • Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy / Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 1. vyd. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV – 2015. – 135 s.. – ISBN 978-80-7144-243-1.
  • Impact of oil prices on sovereign funds / Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 2016.In: Ekonomický časopis. Roč. 64, č. 1 (2016), s. 37-55. – ISSN 0013-3035
  • Analýza priamych zahraničných investícií Číny / Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 2014.In: Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 9 (2014), s. 926-944. – ISSN 0013-3035
  • Aká je úloha štátnych suverénnych fondov v súčasnej kríze? / Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 2013.In: Working Papers. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013 S. 1-41. – ISSN 1337-5598  Spôsob prístupu: http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p219.
  • Analýza zahraničných investícií Číny (rozhodovacie procesy počas krízy)/ Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 2014.In: Working Papers. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014 S. 1-31. – ISSN 1337-5598  Spôsob prístupu: http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p242.
  • Aktivity Číny v Európe v období súčasnej krízy / Soňa Svocáková  – 2014.In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia? : zborník statí. – Btatislava : Ekonomický ústav SAV, 2014 S. 139-147. – ISBN 978-80-7144-220-2
  • Kríza a aktivity suverénnych fondov v Európe / Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková  – 2013.In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí : 16. – 18.9.2013, Smolenice. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013 S. 104-112. – ISBN 978-80-7144-212-7
  • Zmeny v stratégii investovania suverénnych fondov po roku 2008 (Príklad Číny) / Soňa Svocáková  – 2013.In: Mladí vedci 2013 : zborník z medzinárodnej konferencie : Herľany, 10.-11. október, 2013. – Košice : TU, 2013 S. 211-222. – ISBN 978-80-553-1475-4
  • Dôvera segmentu mladých ľudí v bankový sektor SR / Radoslav Delina, Soňa Svocáková  – 2013.In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Vol. 20, no. 27 (2013), p. 34-46. – ISSN 1211-555X