Ing. Mária Vrábliková

maria.vrablikova@ku.sk

Mária Vrábliková je absolventkou Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (2011), Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (2016) a Doplňujúceho pedagogického štúdia  Žilinskej univerzity (2016). V 1. ročníku súťaže inovatívnych diplomových prác Cena Edwards 2016 jej bolo udelené v ekonomickej sekcii 3. miesto za prácu „Inovácie ako konkurenčná výhoda rodinného podniku“ (školiteľka: doc. Ing. Jana Piteková, PhD.). Má prax vo finančných službách v NN Životnej poisťovni, a. s. (2016-2019) a od roku 2017 je externou doktorandkou na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v študijnom programe manažment s témou dizertačnej práce „Manažment kreatívneho potenciálu PSK ako zdroj udržateľného rozvoja regiónu“. Od septembra 2019 pôsobí ako asistentka na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade, kde sa venuje výučbe seminárov z Mikroekonómie 1 a Makroekonómie 1, vedeniu bakalárskych prác a knižničnej evidencii.

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
mikroekonómia, makroekonómia, marketing, kreativita a inovácie, výkonnosť podniku, regionálny rozvoj, kvalita života

Projektová činnosť:
VEGA č. 1/0887/17 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska v rámci EÚ zvyšovaním efektívnosti  a výkonnosti produkčných systémov (01/2018-12/2019 na FM PU)

Najvýznamnejšie publikácie:

  • (AFD) VRÁBLIKOVÁ, M. 2017. The business performance measurement as a tool of creation of innovative intentions. In  Conference Proceedings from International Scientific Conference PEMF 2017, Vol.1, Ružomberok: Verbum, 2017. ISBN 978-80-561-0519-1. pp. 37- 47. Dostupné na internete:<https://www.manazmentpp.sk/wp-content/uploads/2018/01/Zborn%C3%ADk-PEMF2017.pdf>  (WOS)

  • (ADM) HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M., VRÁBLIKOVÁ, M. 2019.   Integration of Balanced Scorecard and Data Envelopment Analysis to measure and improve business Performance  In Management Science Letters . Vancouver, Canada: Growing Science, 2019. Vol. 9, No.9, pp.1321-1340. ISSN 1923-9343. (Scopus)
  • (AFD) PITEKOVÁ, J., VRÁBLIKOVÁ, M. 2019. Analysis of learning styles of management students In Conference Proceedings from International Scientific Conference PEMF 2019, Ružomberok: Verbum, 2019. Vol.2, Ružomberok: Verbum, 2019. ISBN 978-80-561-0671-6. pp. 288- 301. (WOS)
  • (ADM) PITEKOVÁ, J., VRÁBLIKOVÁ, M. 2019.  Benchmarking of Slovak regions in terms of Start-UP implementation indicators and creative potential indicators. In Marketing and management of innovations. Ukrajina: Sumy State University. Vol. 10, No. 4, pp. 50-68. ISSN 2218-4511. (WOS)
  • (AFD) DAŇKOVÁ, A., PITEKOVÁ, J., VRÁBLIKOVÁ, M. 2020.  Ecological transport infrastructure as a mitigation of the problem of over-tourism in the High Tatras In  Zborník z 15.ročníka  Medzinárodnej konferencie  Aktuálne problémy cestovného ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická,  Vol. 15, 2020.  ISBN 978-80-88064-46-6.  pp 21-30. (WOS)