doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

 anton.lisnik@ku.sk

Oblasť pedagogická a vedecko-výskumná:
sociálna náuka cirkvi, sociológia, etika v podnikaní, spoločenská zodpovednosť, marketing, reklama, sociálna práca, bioetika

Projektová činnosť:

 • EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING, Brusel (EEIG-EU/P-Kr/09.09/07) Názov projektu: Dictionnaire de la doctrine sociale catholoque. Začiatok a koniec projektu: 2007-2009. Riešiteľ.
 • EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING, Brusel EEIG-EU/P-Kr/09.05/07 Názov projektu: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. Začiatok a koniec projektu: 2007 – 2010. Riešiteľ.
 • Erasmus plus: Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży 2016-2- PL01-KA205- 027375, Torun, Polska. 2016-2017. Hlavný riešiteľ za SR: Anton Lisnik
 • Projekt KEGA č. 151-014KU-4/2010. Tuberculosis for practice nurses. Realizácia projektu: 2010. Riešiteľ.

Najvýznamnejšie publikácie od roku 2010:

 • LISNIK, A., DIAČIKOVÁ, A. (2016):Specifics of using social networks in the marketing in Slovakia. IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Book of proceedings from 24th Interdisciplinary Information ManagementTalks. Podebrady: September 7- 9 2016, p. 169 – 175. Linz: TraunerVerlag, Austria, 2016. Book of Proceedings of the Conference, 463 p. ISBN 978-3-99033-869-8. (indexovaný v SCOPUS a WOS)
 • DIAČIKOVA, A. LISNIK, A. :History has verified the power of information and knowledge / 2015. – Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
  In: System approaches‘15 : interaction of soft and hard systems : proceedings of the 21th international conference : December 2015 / ed. Lucie Böhmová, Antonín Pavlíček. – 1st ed. – Praha : University of Economics; Publishing Oeconomica, 2015. – ISBN 978-80-245-2125-1, CD-ROM, p. 23-26.
 • DROZD, F., LISNIK, A., VYHNAL, P., KOTRADYOVÁ, K., BÍLEK, R.:Manažment, ekonomika a podnikanie vo svetle sociálnej náuky Cirkv. – [1. vyd.]. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. – 348 s. – ISBN 978-80-8084-705-0.
 • LISNIK, A.: Dodržiavanie etických zásad v marketingu z pohľadu sociálnej náuky Cirkvi = Observance of ethical principles in marketing from the perspective of the social doctrine of the Church, 2012. – Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.In: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník príspevkov 1. ročníka vedeckej konferencie : 8. december 2011, Poprad / zost. Jozef Kašša. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. – ISBN 978-80-8084-887-3, CD-ROM, s. 132-140.
 • LISNIK, A.: Impact on education building knowledge society in Slovakia. 2014. – Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: System approaches‘14 : Systems thinking and global problems of the world : Proceedings of the 20th international conference November 2014 / edit. Lucie Böhmová, Antonín Pavlíček. – 1st ed. – Prague : University of Economics, Publishing Oeconomica, 2014. – ISBN 978-80-245-2074-2, CD-ROM, p. 29-33.