Kalendár podujatí

Vo štvrtok 22. júna 2017 sa v Poprade uskutoční medzinárodná konferencia venovaná otázke multikulturalizmu pod názvom „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“.
Ide o súčasť riešenia medzinárodného projektu Erasmus+ „Multiculturalism in the face of cultural identity – youth educational projects“. Spoluriešiteľom zo Slovenska je Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá je aj organizátorom tejto konferencie. S odbornými prednáškami vystúpia zástupcovia zo Slovenska, Poľska a Veľkej Británie za účasti študentov vybraných slovenských stredných škôl.
Súčasťou konferencie bude výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka „Národnosti na Slovensku“ a „EXODY“.

 Program konferencie

 Výstava F. Guldana