OBJEDNANIE

Objednávka vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania na e-mailovom kontakte:

Mgr. Milan Pudiš, PhD. – milan.pudis@ku.sk

Cena jedného výtlačku časopisu je 6 €