ČITATELIA

Cieľové skupiny časopisu:

● študenti manažmentu, ekonomiky a podnikania
● pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl
● podnikatelia, organizácie a ďalšia odborná prax

Buďte spolutvorcami časopisu

Redakčná rada má záujem o neustále skvalitňovanie obsahu časopisu Reflexie a preto vás prosíme o spätnú väzbu na zámer a kvalitu projektu, aby sme sa čo najviac priblížili vašim potrebám a očakávaniam. Časopis je viac-menej monotematicky zameraný a prináša čitateľovi ucelený pohľad na konkrétnu tému, ktorá je doplnená prípadovou štúdiou zo slovenského podniku a koreferátom autora z Katedry manažmentu PF KU v Ružomberku. Text je podľa potreby aktualizovaný k dátumu vydania.