Zadanie záverečných prác – oznam

Vážení študenti (2. ročníka Bc DF, 3. ročníka Bc EF a 1. ročníka Mgr DF a 2. ročníka Mgr EF)

V systéme AiS2 boli zverejnené témy záverečných prác. Na tému sa musíte elektronicky prihlásiť u školiteľa. Po jeho potvrdení, že Vás na danú tému prijíma je potrebné vyhotoviť Zadanie záverečnej práce v 4 exemplároch, ktoré následne dáte podpísať svojmu školiteľovi a necháte ich u neho (po zmiernení opatrení)*. Podpis vedúceho pracoviska zabezpečí študijné oddelenie.

Podpísané zadania, ktoré budete viazať do záverečných prác (2 ks) si vyzdvihnete u svojho školiteľa po 31.1.2021 (ak to situácia dovolí)*.

V prípade, že počas vypracovávania záverečnej práce bude potrebné meniť názov resp. školiteľa práce je potrebné túto zmenu riešiť cez žiadosť (vzory sú zverejnené na stránke www.manazmentpp.sk , v sekcii „Na stiahnutie“).

Smernica dekana PF KU č. 1/17 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku v čl. 2 bode 2 umožňuje študentovi do konca novembra navrhnúť vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce.

*V súvislosti so situáciou pandémie a opatreniami k nej vydanými, tlač zadaní a podpisovanie školiteľmi sa posúva na obdobie, v ktorom budú opatrenia zmiernené. O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom pedelov jednotlivých ročníkov.