Workshop “Kam po strednej”

V Obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 22. – 26. októbra 2018 konal 1. ročník workshopov „Kam po strednej“, v rámci ktorého sa prezentovali vysoké školy z regiónu východného Slovenska. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku využila túto možnosť a zúčastnila sa akcie prostredníctvom Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči , ktoré spadajú do tohto regiónu. Myšlienkou workshopu bolo priniesť pútavou a bezprostrednou formou základné informácie stredoškolským študentom – maturantom o možnostiach štúdia v našom regióne. Naše katedry – Katedra manažmentu z Popradu a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín z Levoče prezentovali maturantom svoje pracoviská, študijné programy, možnosti štúdia v zahraničí, ubytovania a ďalšie zaujímavosti z vysokoškolského života. Katedru manažmentu prezentovali doc. Ing. Jana Piteková, PhD. a Ing. Anna Diačiková, PhD. spoločne s Mgr. Borisom Ptákom z PF v Ružomberku a Katedru predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín z Levoče Mgr. Marcela Čarnická, PhD. a študenti tejto katedry.