Týždeň vedy a techniky na Katedre manažmentu

Dňa 8. novembra 2018 v priestoroch Katedry manažmentu, v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 prebiehali aj prednášky našich pedagógov. Spolu so svojimi pedagógmi nás navštívili študenti Obchodnej akadémie v Poprade, Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade, Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci, Strednej odbornej školy vo Svite, Strednej odbornej školy technickej v Poprade a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Poprade

Ako prvá svoju prednášku „Ekonómia ma baví“ prezentovala doc. Ing. Jana Piteková, PhD., kde zaujímavým a pútavým spôsobom vysvetlila predmet skúmania ekonómie v súvislosti s každodenným konaním ľudí – z pozície domácností ako aj podnikov. Následne sa prednáškou „Reklama, neklam ma…“ prezentoval Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., v ktorej poukázal na to, ako najnovšie trendy a metódy využívané v marketingovej komunikácii vplývajú na spotrebiteľské správanie. Všetkým študentom, ako aj ich pedagógom týmto ďakujeme za spoločné stretnutie.