Týždeň vedy, techniky a umenia na Katedre manažmentu

Ako každý rok, tak aj tento sa Katedra manažmentu v Poprade zapojila do celoeurópskej aktivity Týždňa vedy, techniky a umenia, organizovanej na PF KU v Ružomberku v dňoch 4. – 11. novembra 2019.

Odprezentované boli dve prednášky s témou Literatúra pre štúdium manažmentu pre študentov od Ing. Anny Diačikovej, PhD., v dvoch termínoch. V pondelok 4.11.2019 pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a vo štvrtok 7.11.2019 pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia. Na podujatiach bol prezentovaný projekt Katedry manažmentu vydávania časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania a možnosti jeho využitia pre študentov pre štúdium manažmentu  a ekonomiky podniku a pri spracúvaní záverečných prác.

Doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. v utorok 5.11.2019 pripravil pre študentov seminár na tému Scientometriky ako nástroj merania vedeckej výkonnosti, na ktorom prezentoval prehľad zaužívaných metrík pre posudzovanie výkonnosti jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov.