Štátnicové dni a slávnostná promócia na Katedre manažmentu

V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa konali obhajoby bakalárskych a magisterských prác a štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu v Poprade. Skúšobné komisie boli doplnené, po schválení vedeckou radou PF KU, aj odborníkom z praxe, pánom Ing. Petrom Tomečkom z akciovej spoločnosti Chemosvit, čo zvyšuje objektivitu, prepojenie s praxou, ale aj pozitívne vnímanie odbornej i laickej verejnosti na Slovensku. 

Úspešní absolventi oboch stupňov, t.j. bakalárskeho i magisterského štúdia študijných programov Manažment a Ekonomika a manažment podniku boli v piatok 21. júna po  svätej omši v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, ktorú celebroval dekan Popradského dekanátu Ondrej Borsík, slávnostne promovaní. Promočný akt pokračoval vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, kde z rúk predsedu promočného kolégia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslava Demka, PhD., prevzali absolventi vysokoškolské diplomy.

Všetci si so záujmom vypočuli príhovory pána rektora KU Jaroslava Demka a pána viceprimátora Štefana Pčolu. Pán rektor v príhovore absolventov vyprevádzal svojimi životnými skúsenosťami, v ktorých zdôraznil, že najprv máme chápať, až potom sa snažiť byť pochopení. Ak chceme byť úspešní, musíme postaviť život na cnostiach, ktoré sa nám stanú základnými určujúcimi princípmi a oči mať vždy otvorené a previazané s citom a rozumom, čo napomôže človeku kráčať nielen v manažérskych pozíciách, ale aj na ceste životom. Pán viceprimátor Štefan Pčola, do ktorého kompetencie spadá aj oblasť školstva, okrem zaželania veľa úspechov absolventom, ocenil pôsobenie Katolíckej univerzity v Poprade.