Slávnostné ukončenie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

V stredu 30. júna a vo štvrtok 1. júla 2021 sa konalo na Katedre manažmentu v Poprade slávnostné ukončenie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí úspešne ukončili v júni štúdium štátnymi záverečnými skúškami.

Vzhľadom k celosvetovej pandemickej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 nebolo možné zorganizovať klasickú promóciu, ktorá umocňuje slávnostnú atmosféru a absolventi a ich rodičia a blízki si túto chvíľu pamätajú počas celého života. Pedagógovia však rozmýšľali, akým spôsobom odovzdať diplomy a ocenenia za vynikajúce študijné výsledky absolventom štúdia a pritom neporušiť opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR proti šíreniu COVID-19. To sa aj podarilo a za prísnych hygienických podmienok sa v Aule Katedry manažmentu v Poprade uskutočnilo stretnutie s absolventmi odetými do slávnostných talárov a ich príbuznými, priateľmi a samozrejme aj s pedagógmi. Z rúk vedúcej katedry prof. Aleny Daňkovej si každý študent prebral diplom a potom sa profesorka Daňková prihovorila k absolventom a prítomným hosťom. Po nej požiadala o slovo absolventka Mgr. Dominika Brezničanová, ktorá veľmi dojímavými slovami za seba zhrnula celých 5 rokov, ktoré prežila na univerzite. V nejednom oku pedagóga sa objavili slzy nad takýmto vyznaním. Bolo to až „mrazivé“ a do istej miery aj symbolické, lebo to boli posledné spoločne strávené chvíle v našej krásnej a obľúbenej Aule a tiež na katedre, keďže sa celá Katedra manažmentu, po takmer 20 rokoch, sťahuje z Popradu na Katolícku univerzitu do Ružomberka. Na konci slávnosti sme si aj zaspievali starodávnu študentskú hymnu Gaudeamus igitur.

               

Vyznanie Mgr. Dominiky Brezničanovej, absolventky magisterského štúdia odboru ekonomika a manažment podniku v akademickom roku 2020/2021

„Hovorí sa, že na konci vždy spomíname na naše začiatky. Spomínam si, ako som prvý krát prekročila brány našej univerzity, mojej Alma mater. V ten slnečný deň, ktorý si budem pamätať do konca života som vedela dve veci. Prvá bola, že ma čaká nový začiatok. Druhá vec bolo zistenie, že môj život už nebude taký ako pred tým. Desila som sa tej obrovskej zodpovednosti, študovať na vysokej škole. Každý mi hovoril, že od teraz už budem na všetko sama. Že si budem musieť vedieť poradiť sama a nikto z pedagógov na mňa nebude brať ohľad. Toto však mohli povedať jedine ľudia, ktorí neštudovali na Katolíckej univerzite. Pretože ak by tu študovali, vedeli by ako veľmi sa mýlia. Úprimne môžem povedať, že som nikdy vo svojom živote nestretla lepších a láskavejších ľudí ako na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity. Pred piatimi rokmi som prišla ako vystrašené mladé dievča, ktoré nevie, kde je v živote jeho miesto a akým smerom sa budú uberať jeho kroky. Vďaka pedagógom z KU som zistila, kto v skutočnosti som. Nie, nie v tom sentimentálnom zmysle. Myslím to úprimne. Ako keby som konečne našla miesto, kde patrím a ľudí, ktorým na mne záleží. Žiadny zo študentov sme neboli len číslo v tabuľke. Vždy, na každej prednáške či seminári sa k nám vyučujúci správali ako k svojim kolegom, k rovnocenným partnerom, s ktorými môžu viesť zmysluplnú diskusiu. Aj keď nie vždy sa s nami študentami taká diskusia dala viesť. Katolíckej univerzite všetci študenti a absolventi vďačíme za oveľa viac ako len za plnohodnotné vzdelanie. Vďačíme im za priateľov, za spomienky, za dôležité životné lekcie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že našej univerzite vďačím za to, že som konečne našla svoju rodinu. Nie takú tú pokrvnú, ale rodinu, ktorú som nikdy nemala. Moju slovenskú a aj ukrajinskú rodinu. Z mojich spolužiakov sa stali členovia nášho tímu a aj moji najbližší ľudia v živote. Ľudia, ktorí mi nahradili to, čo som v živote nikdy nepoznala. Pocit, že niekam patrím, že patrím do rodiny.

Teraz viem, že po piatich rokoch sa zo mňa stala úplne iná osobnosť. Keď som prvý krát videla motto našej univerzity, ktoré hovorí o tom, že Katolícka univerzita formuje myseľ i srdce, nerozumela som tomuto výroku. Teraz už presne viem, ako je toto motto myslené. Pochopila som to totiž na vlastnej koži. Vždy keď mám strach alebo neistotu, spomeniem si na slová našich pedagógov. Pýtam sa sama seba, čo by asi v tejto situácii urobili oni. Vždy mám pochybnosti, ale si spomeniem, ako nás všetkých naši vyučujúci podporovali, hovorili nám, že sme šikovnejší ako si sami myslíme. Pripomínali nám, že všetci jedného dňa dokážeme v živote veľké veci… Na konci môžem povedať len toľko, vždy keď prekročím prah mojej Alma mater, viem, že som prišla domov. Domov totižto nie je miesto, je to pocit. Spôsob ako ľudia, ktorým na nás záleží vyslovia naše meno.

Na konci sa možno nespomína len na začiatok, spomína sa na každý jeden deň určitej životnej etapy. Verím, že za všetkých spolužiakov môžem povedať, že aj keby sme žili tisíc životov, nikdy nebudeme môcť vrátiť všetku tú snahu, to dobro, podporu a úsilie, ktoré nám venovali naši vyučujúci. Priala by som každému jednému študentovi, aby zažil vo svojom študentskom živote niečo podobne výnimočné…“

Vyznanie Ing. Mgr. Barbary Klaudie Greňovej, absolventky magisterského štúdia odboru ekonomika a manažment podniku v akademickom roku 2020/2021, ktorá napriek už získanému titulu Ing. na inej univerzite hľadala niečo viac – študijný odbor viac ľudský a prakticky zameraný.

Po štátnych skúškach sa takýmito slovami vyznala Ing. Mgr. Barbara Klaudia Greňová, čo ju inšpirovalo k absolvovaniu ďalšieho vysokoškolského štúdia, pre ktoré si vybrala  KU s miestom štúdia v Poprade v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. 

„Vyzdvihla by som niekoľko veľkých plusov:  

– univerzita s dlhoročnou tradíciou a duchovnou stránkou,

– rozvoj duchovného myslenia,

– vysoko vzdelaní a kvalifikovaní vyučujúci s ľudským a zároveň profesionálnym prístupom, čo dodáva univerzite celkovo dobré renomé,

– získané poznatky využiteľné v praxi, nie len teoretický výklad obnášajúci iba striktné poučky, ale uvedenie na konkrétnych príkladoch, čo je veľmi veľké pozitívum,

– vedomosť, že univerzita je obľúbená aj u zahraničných študentoch, čo svedčí o tom vysoký počet zahraničných študentov,

– pre mňa osobne výhoda v dostupnosti školy, v mieste môjho bydliska“.