Reprezentačný ples Katolíckej univerzity

V roku 2020 si Katolícka univerzita v Ružomberku pripomína 20. výročie (1. júl 2000) založenia a k tomuto výročiu pripravila počas roka celý rad zaujímavých hlavných a sprievodných podujatí.

 

K prvým takýmto významným podujatiam patrila organizácia reprezentačného plesu venovaná tomuto výročiu, ktorý sa konal v nádherných historických priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku v sobotu 25. januára 2020. Hneď v úvode sme si mohli vypočuť autentické dobové záznamy zo slovenských médií, ktoré informovali o vzniku univerzity v roku 2000 a o hlasovaní v Národnej rade SR, ktorej poslanci vyjadrili hlasovaním podporu vzniku jedinej katolíckej univerzity na Slovensku.

Ples otvoril rektor KU Jaroslav Demko, ktorý v slávnostnom príhovore a pri prípitku prejavil radosť z veľkej účasti a záujmu zo strany zamestnancov, absolventov i študentov, čím dávame dovnútra a aj verejnosti najavo svoju súdržnosť a že to s univerzitou a jej kvalitnom napredovaní myslíme  úprimne a poprial všetkým veselú zábavu. Spolu s otcom Slotkom z Univerzitného pastoračného centra sme sa pomodlili  a potom už nasledoval vo svižnom tempe kultúrny program, ktorý začal ružomberskými predtanečníkmi a ich spoluotvorením tanečnej zábavy. Ďalej vystúpili populárna slovenská pesničkárka Sima Martausová a slovenský klavírny virtuóz a spevák Jozef Hollý.

Vedenie a členovia Katedry manažmentu v Poprade, sprevádzaní svojimi partnermi nemohli na plese chýbať a aj takto prejavili svoju spolupatričnosť k univerzite a jej spoločenstvu.

Je priam symbolické, že sviatočná nálada pokračovala aj v nedeľu, pretože už  pravidelne je posledná januárová nedeľa venovaná KU v Ružomberku. Pri tejto príležitosti bola 26. januára 2020 slávená svätá omša v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave za účasti vedenia a zamestnancov KU v Ružomberku, ktorej záznam je možné si vypočuť aj prostredníctvom archívu rádia Lumen.