Prvá návšteva nového vedenia KU v Poprade

V Poprade na Katedre manažmentu nás v čase Adventu navštívilo nové vedenie Katolíckej univerzity. Radi a s očakávaním sme medzi nami privítali rektora KU doc. Ing. Jaroslava Demka,CSc., prorektorku pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy a mobility prof. RNDr. Máriu Kozovú,CSc., prorektorku pre vzdelávanie PhDr. Mgr. Marianu Magerčiakovú, PhD. a kvestora univerzity RNDr. Daniela Macka, CSc. Vzácnu návštevu privítala a predstavila na pôde Inštitútu jeho riaditeľka a vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc. Rektor doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. sa prihovoril v Novej aule študentom katedry. Povzbudil ich v štúdiu a vyjadril prianie,aby sa študenti stotožnili s identitou univerzity. Zvlášť privítal zahraničných študentov a prisľúbil pomoc pri zorganizovaní návštevy univerzity v Ružomberku. Návšteva pokračovala stretnutím vedenia KU s pedagógmi a administratívnymi zamestnancami Katedry manažmentu.Vedúca katedry prof. Daňková a vedúci oddelenia pre vedu a výskum Mgr. Peter Madzík, PhD. v prezentácii predstavili merateľné ukazovatele katedry, najmä indexované výstupy, vedecké projekty, ako aj ďalšie úspechy,ktorých kvalita  v posledných rokoch išla rapídne hore. Rektor s vedením ocenili dosiahnuté výsledky, ktoré prevyšujú priemer na KU. Poďakoval sa za vynaložené úsilie a ochotu členov KM pripojiť sa k výzve rektora byť Inovátorom Katolíckej univerzity.