Profesor Vágner na Katedre manažmentu

V dňoch 18. – 22. marca 2019 pracovne navštívil Katedru manažmentu v Poprade prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA z českej vysokej školy Akademie Sting z Brna, ktorý do Popradu zavítal v rámci programu EÚ Erasmus+. S profesorom Vágnerom Katedra manažmentu dlhodobo spolupracuje a pedagógovia so študentmi sa radi zúčastňujú jeho prednášok, ktoré vždy vyvolávajú  živé diskusie. Pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. roč. magisterského štúdia si pripravil prednášky z  oblasti princípov učenia základov manažmentu, osobného manažmentu, strategického manažmentu, ale zaujala aj menej tradičná téma o používaní zdravého rozumu v manažmente.