Prezident SR navštívil stánok Katedry manažmentu v Poprade

europska noc vyskumnikov 1Projekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporovaný rámcovým programom Európskej komisie – Horizont 2020. Tohto roku bol paralelne organizovaný v 33 štátoch Európy. Na Slovensku ho zorganizovala v piatok 30. septembra po ôsmykrát Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál  EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Akcia sa konala v 6 mestách na Slovensku, vrátane Popradu, v priestoroch  Obchodného centra Max pod gesciou vedcov z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami. Organizácie prezentovali výstupy svojej súčasnej vedeckej činnosti a pripravili zaujímavý, rôznorodý program, ktorý oslovil široké spektrum záujemcov.

europska noc vyskumnikov 2Do tejto akcie sa zapojila aj Katedra manažmentu v Poprade, ktorá je súčasťou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Katedra manažmentu v Poprade pôsobí už 13 rokov a má viac ako 2000 absolventov. Na Európskej noci výskumníkov 2016 zvlášť výrazne zarezonovala medzi návštevníkmi svojim moderným a progresívnym prístupom vo výučbových metódach, vrátane aplikácie pre oblasť manažmentu a marketingu, ktorým sa začína venovať v exaktnom výskume.

O meranie reakcie ľudského tela v stresových situáciách prístrojom „Biofeedback“ bol veľký záujem. Pomocou tohto prístroja je možné merať prirodzenú biologickú spätnú väzbu ľudského organizmu v podobe veličín, ako napríklad variabilita srdcovej frekvencie, teplota a kožno-galvanický odpor ľudskej pokožky, frekvencia hrudného a brušného dýchania, monitorovanie svalového napätia a EEG mozgových vĺn. Využitím jednoduchých príkladov si záujemcovia mohli otestovať správanie „tela“ v stresových situáciách a následne zistiť, ako im v budúcnosti predchádzať.  Tieto možnosti zaujali aj viacero úspešných manažérov mesta Poprad i Svit a s veľkým záujmom sa otestovali. Prekvapením večera bola účasť prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý sa zastavil aj pri stánku Katedry manažmentu, kde sa zaujímal o výsledky vedy a vzdelávacieho procesu na KU.