Prezentácia spoločnosti AquaCity Poprad

pondelok 15. októbra 2018 sa na pôde Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade uskutočnila prezentácia  spoločnosti AquaCity Poprad. Prevádzkový riaditeľ Bc. Peter Gurčík oboznámil študentov s históriou, súčasnosťou a víziami tohto najvýznamnejšieho podniku cestovného ruchu v Poprade. Veríme, že vzájomná spolupráca medzi Aquacity Poprad a Katedrou manažmentu PF Katolíckej univerzity v Poprade sa bude rozvíjať v prospech intenzívnejšieho prepojenia teórie a praxe.