Prestížne ocenenie PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2017 získal časopis REFLEXIE

V utorok večer 15. mája 2018 sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium roka 2017. Vyhlasovateľom súťaže je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Názov súťaže by mohol evokovať, že ide len o súťaž médií podnikateľských subjektov, čomu však zďaleka tak nie je. Súťaž ponúka overenie kvality médií organizácií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska a prispieva k celkovému zvyšovaniu úrovne komunikácie, jej kultivovaniu a kvality médií rôznych organizácií, či už miest, obcí, samosprávnych krajov, podnikov, či neziskových a rozpočtových organizácií v krajine.

Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo  Katolíckej univerzity v Ružomberku – VERBUM odborný časopis Reflexie – Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc., úspešným slovenským podnikateľom, vedcom, filantropom, ekonomickým diplomatom a pedagógom. Po náročnom, zodpovednom a nezávislom hodnotiacom procese dvoch 5-členných komisií boli vyhlásené v 13 kategóriách prvé, druhé a tretie miesta a niekoľko špeciálnych cien, z ktorých sa najviac vyzdvihuje cena PhDr. Mariána Matyáša, jedného zo zakladateľov súťaže. A práve túto, jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií získal časopis Katolíckej univerzity – Reflexie. Táto cena sa udeľuje od roku 2007 a získali ju  v minulosti napr. Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, VSE, Slovak Telekom, či Žilinský samosprávny kraj. Ocenenie v podobe diplomu a kryštálovej vázy z rúk riaditeľky súťaže Mgr. Moniky Kozelovej prevzali pracovníčky Katedry manažmentu v Poprade a členky Redakčnej rady Reflexií Dr. Anna Diačiková a Dr. Anna Chocholáková.  Riaditeľka súťaže, ktorá ako jediným oceneným osobne odovzdala cenu vysoko ocenila kvalitu projektu. Slávnostný program vtipne moderovaný hercom Ludvigom Baginom bol sprevádzaný vystúpeniami sopranistky Lindy Ballovej v klavírnom doprovode Aniko Patkoló, speváka Roba Pappa a ľudovej hudby Hron. Naša univerzita, prostredníctvom oceneného časopisu, si získala veľa priaznivcov a uznanie slovenskej verejnosti ústami riaditeľky súťaže, že to robíme dobre a na kvalitnej úrovni, máme šikovných študentov a zaželala nám, aby sme v úsilí nepoľavili a priniesli znovu zaujímavé projekty, čo prítomní hostia ocenili spontánnym potleskom. Katolícka univerzita v Ružomberku sa aj takýmto spôsobom ocitla medzi ocenenými úspešnými podnikateľskými organizáciami, ako sú napr. Tatra banka, Allianz – Slovenská poisťovňa, obchodné reťazce Kaufland, Lidl, Tesco a Billa, ďalej Slovnaft, VSE, Slovak Telekom, Corner SK, KPMG, automobilky Kia Motors Slovakia, Škoda Auto Slovensko a Volkswagen Slovakia, záchranný systém Falck, mestá Bratislava a Trnava, či Región Liptov a Žilinský samosprávny kraj. Celkovo bolo ocenených 35 organizácií. Riaditeľka súťaže Mgr. Kozelová v úvodnej reči zbilancovala 15. ročník súťaže a uznala, že kvalita z roka na rok rastie, zaspomínala aj na spoluzakladateľa súťaže PhDr. M. Matyáša, ktorý stál ako prodekan pri zrode Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. S radosťou konštatovala veľký záujem organizácií o súťaž, čomu nasvedčuje počet prihlásených a zvlášť s potešením vyzdvihla prvýkrát v histórii 15 ročníkov účasť univerzity a to konkrétne Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Časopis, aj keď je mladý – začal svoju púť len v minulom roku slávnostným uvedením do života na  1. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum, organizovanom v dňoch 19. – 20. októbra 2017 Katedrou manažmentu v Poprade – stojí na úspešnom podnikateľskom príbehu najväčšieho slovenského producenta cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s., Bratislava, ktorý píše  už viac ako dve desiatky rokov. Ako je zrejmé z jeho titulu, časopis prináša praxou potvrdenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Cieľovou skupinou časopisu sú študenti slovenských a českých vysokých škôl a postgraduálneho štúdia so zameraním na podnikanie, ekonomiku a manažment, doktorandi, pedagógovia, manažéri, podnikatelia.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 2017

Redakčná rada časopisu:  

Ing. Anna Diačiková, PhD. – vedúci redaktor
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Mgr. Anna Chocholáková, PhD.
Ing. Lucia Kassayová, MBA
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Mgr. Peter Madzík, PhD.

Grafický dizajn:  

Dušan Ščepka
Mgr. Milan Pudiš

Jazyková úprava:

Ing. Gabriela Smerigová

Recenzenti časopisu:

prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Ing. Kamil Mikulič, CSc.

Odborné texty časopisu:  Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a úvodný koreferát ku každému monotematicky zameranému číslu spracovávajú členovia Katedry manažmentu.