Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na akademický rok 2021/2022 do 31.7.2021

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022 do 31.7.2021.