Záujem spoločnosti TMR, a.s. o prepojenie teórie a praxe

Na Valentína, vo štvrtok 14. februára 2019, na Katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Poprade privítali vzácneho hosťa, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s. Ing. Bohuša Hlavatého, ktorý prišiel medzi študentov, aby sa v zaujímavej prednáške Biznis stratégia TMR, a.s. v regióne strednej Európy venoval téme strategického rozvoja, perspektívam a trendom cestovného ruchu na Slovensku i v regióne strednej Európy. 150 študentov, s pedagógmi katedry, s maximálnou koncentráciou počúvalo živý príbeh spoločnosti TMR, od začiatku ich vstupu na trh cestovného ruchu v roku 2005 a ako sa postupne rozvíjali a napredovali. Študentom vysvetlil stratégiu revolučnej zmeny, ktorú uprednostnili pred postupnou, evolučnou zmenou. Inšpirovali sa príbehom jednej z najväčších amerických spoločností Vail Resorts v tomto segmente, skĺbili inovatívne technológie a stali sa nositeľmi trendov. Študentom trpezlivo vysvetľoval princípy priameho marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu, špecifiká podnikania v cestovnom ruchu, zmenu jeho chápania u nás a okolitých krajinách a ďalšie aplikácie nástrojov využiteľných na konkrétnych príkladoch. Takéto zážitkové učenie je pre mladého človeka zrozumiteľnejšie a  užitočnejšie. Prednáška bola postavená na transparentnej, logickej štruktúre a grafike zrozumiteľnej študentom vysokej školy a aby nielen slovenskí, ale aj ukrajinskí študenti stačili sledovať prezentáciu postavenú na faktoch, štatistických a marketingových informáciách o trhu cestovného ruchu v strednej Európe a jeho potenciáli. Po prednáške nasledovala bohatá diskusia. Študenti dávali zaujímavé otázky a postrehy aj „na telo“, na ktoré dostávali zrozumiteľné odpovede nielen od generálneho riaditeľa TMR, a.s., ale aj riaditeľa pre ľudské zdroje tejto spoločnosti Mgr. Mareka Schwarza. Živá diskusia i spontánny potlesk znamenali, že to bola  ukážková aktivita, v ktorej treba pokračovať. Aj prítomní pedagógovia zužitkujú získané informácie na seminároch a budú so študentmi diskutovať a vedomosti prehlbovať. Katolícka univerzita v Ružomberku, prostredníctvom Katedry manažmentu v Poprade, je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá má podpísané s lídrom prevádzkovania horských stredísk a poskytovania služieb cestovného ruchu v strednej a východnej Európe spoločnosťou TMR, a.s. memorandum o vzájomnej spolupráci. Memorandum podpísané pred dvoma rokmi nie je formálnym dokumentom, ale je napĺňané konkrétnymi aktivitami – v podobe študentskej praxe, brigád¸ ale aj takýmito odbornými prednáškami, čo obe strany vítajú. Vzácnu návštevu využilo vedenie PF KU a vedenie Katedry manažmentu v následnom rokovaní o ďalších možnostiach vzájomnej spolupráce s Tatry Mountain Resorts.