KU v Ružomberku prerušuje výučbu

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku zasadalo kolégium rektora, ktoré prerokovalo opatrenia znižujúce riziko nákazy novým koronavírusom.

Rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko vydal príkaz, v ktorom prerušuje výučbu na všetkých fakultách na obdobie

od 10. marca 2020 (12.00 hod) do odvolania

Prezenčné štúdium bude na fakultách nahradené dištančným. Študenti a vyučujúci môžu využiť e-learning a samoštúdium. Podrobnosti štúdia a prác na jednotlivých fakultách určia dekani fakúlt a riaditelia ostatných súčastí KU.