Katedra manažmentu sa prezentovala budúcim uchádzačom o štúdium

V utorok 12. februára 2020 sa na Katedre manažmentu uskutočnil 3. ročník Dňa otvorených dverí. Pozvanie prijalo cca 140 maturantov zo siedmich stredných odborných škôl z Popradu, Svitu,  Kežmarku, Liptovského Mikuláša, Spišskej Novej Vsi, Ružomberku a Prešova. Účastníkov privítala vedúca Katedry manažmentu a garantka študijných programov v Poprade prof. Alena Daňková, po ktorej sa prihovorila k maturantom prodekanka Pedagogickej fakulty doc. Markéta Rusnáková.

Predstavila Katolícku univerzitu a Pedagogickú fakultu, kde uviedla 7 dobrých dôvodov, prečo prísť k nám študovať a aké študijné programy sú na fakulte akreditované. Program bol doplnený populárno-náučnou prednáškou doc. Kľusku “Ako cestoval Pavol z Tarzu”, v ktorej na základe antických písomných a archeologických svedectiev predstavil vplyv starovekej dopravnej infraštruktúry v Rímskej ríši na šírenie kresťanstva. Pred prehliadkou priestorov školy čakalo na študentov občerstvenie, ktoré sponzorsky pripravila spoločnosť TMR, a.s. Veríme, že  s mnohými z nich sa v septembri stretneme pri zápise do 1. ročníka denného alebo externého bakalárskeho štúdia.