Úspešný deň otvorených dverí 2019

12. februára 2019 sa na Katedre manažmentu uskutočnil 2. ročník Dňa otvorených dverí. Pozvanie na túto akciu prijalo takmer 150 maturantov zo stredných odborných škôl v okresoch Poprad, Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Vedúca Katedry manažmentu a garantka študijných programov prof. Ing. Alena Daňková, CSc. predstavila možnosti štúdia, dosiahnuté úspechy, ako aj vízie katedry. Čerešničkou na torte tohtoročného DOD bola populárno-náučná prednáška predsedu Akademického senátu PF KU doc. ThDr. Branislava Kľusku, PhD. “Ako cestoval Pavol z Tarzu”, v ktorej pútavým príbehom na základe antických písomných a archeologických svedectiev predstavil vplyv starovekej dopravnej infraštruktúry v Rímskej ríši na šírenie kresťanstva. Potenciálnym študentom sa prihovoril aj manažér partnerskej spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s. Bc. Adrian Raček. Pred prehliadkou priestorov školy čakalo na študentov občerstvenie, ktoré sponzorsky pripravila spoločnosť TMR, a.s. Veríme, že s mnohými z nich sa v septembri stretneme pri zápise do 1. ročníka denného alebo externého bakalárskeho štúdia.