Akademický rok 2020/2021

Začiatok akademického roka 2020/2021 21. septembra 2020 sa na Katedre manažmentu PF Katolíckej univerzity v Poprade začala výučba vo všetkých …