Akademický rok 2020/2021

Začiatok akademického roka 2020/2021

21. septembra 2020 sa na Katedre manažmentu PF Katolíckej univerzity v Poprade začala výučba vo všetkých piatich ročníkoch denného aj externého štúdia. Viac než 300 študentov a 30 interných a externých pedagógov veria, že vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bude možná čo najdlhšia výučba prezenčnou formou.

Na Katolíckej univerzite v Poprade – Katedre manažmentu PF sa v tomto akademickom roku vzdelávajú aj učitelia odborných predmetov z hotelových akadémií a SOŠ so zameraním na cestovný ruch a gastronómiu z celého Slovenska. Absolvovaním magisterského štúdia v programe Ekonomika a manažment podniku so špecializáciou Hotelový manažment, technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov, získajú plnohodnotnú kvalifikáciu uznávanú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.