Adventná výstava na Katedre manažmentu v Poprade

Adventný čas začal na Inštitúte Štefana Náhalku na Katedre manažmentu v Poprade v pondelok 5. decembra 2016 výstavou maliara a zároveň slovenského paralympionika Jaroslava Švestku, úžasného a charizmatického človeka, plného optimizmu, s ktorým sa podelil na svojej vernisáži súborného výtvarného diela “Sedem hlavných hriechov človeka – pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť”, ktoré sú popísané v Biblii. Aj tento rok záštitu nad výstavou prevzal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., ktorý autora diel a prítomných na vernisáži pozdravil svojim listom.

Na vernisáži zorganizovanej doc. PaedDr. ThDr. Antonom Lisnikom, PhD. sa zúčastnili pedagógovia popradského pracoviska so svojimi študentmi. Stretnutie bolo o vnímaní sveta prostredníctvom citlivej duše umelca pretaveného vo výtvarnom umení, umocneného životným príbehom mladého človeka so zdravotným postihnutím, ktoré nepociťuje ako svoje osobné nešťastie, ale práve naopak, ako inšpirácie  pre odovzdávanie svojho optimizmu pre svojich žiakov na ZUŠ v Levoči, pre svojich priateľov a ďalších ľudí, o stretnutia s ktorými naozaj nemá núdzu.

Mgr. Jaroslav Švestka, ako zdravotne postihnutý sa zúčastňuje bežeckých vytrvalostných pretekov a reprezentuje Slovensko v cyklistike, napr.  na svojej premiére v časovke jednotlivcov na XIV. paralympijských hrách v Londýne v roku 2012 obsadil nádherné 13. miesto. Popri tejto športovej vášni realizuje aj samostatné a skupinové výstavy. Odborníci hodnotia jeho tvorbu ako veľmi prínosnú, dosahovanú svojráznou maliarskou cestou, na ktorej tvrdohlavo a neústupne dosahuje méty svojho talentu. Jeho cesta hľadania je síce tvrdá, no o to krajšia. V chaose nachádza zákon, úsmev objavu, tiché „heuréka“.

Výstižne ho charakterizujú jeho žiaci: „Je to človek, ktorý nežije v minulosti ani budúcnosti, ale tu a teraz. Je ochotný plávať proti prúdu napriek tomu, že by bolo oveľa jednoduchšie splynúť s ním. Neučí nás len o umení, ale jeho učebné osnovy siahajú omnoho ďalej. Učí nás, že máme ísť za svojimi snami, nevzdávať sa a že ak nemáme otázky, nedostaneme odpovede. Zaujíma ho ako svet vidíme my. Vďaka nemu rastieme, sme múdrejší a lepší ľudia“.

Jeho súborné dielo „Sedem hlavných hriechov človeka“ môžu záujemcovia obdivovať a zamýšľať sa nad ním do 26. februára 2017 v Novej aule Katedry manažmentu na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade.

Ing. Anna Diačiková, PhD., Anton Lisnik