Vernisáž 5. adventnej výstavy na Katedre manažmentu

Dňa 5.12.2018 sa na IŠN PF KU v Poprade konala vernisáž 5. adventnej výstavy s názvom “Čiernobiely advent”, autora akademického maliara Mariána Čižmárika, nad ktorou prevzal záštitu rektor Katolíckej univerzity doc. RNDr. Jaroslav Demko, CSc. Výstavu v Novej aule inštitútu uviedol doc. Anton Lisnik, PhD., autor myšlienky adventných výstav. vernisaz 1Po privítaní účastníkov doc. Ing. Pitekovou, PhD. v mene vedenia Katedry manažmentu, otvorila výstavu prof. RNDr. Mária Kozovová, CSc., prorektorka univerzity pre vedu, umenie, zahraničné vzťahy a mobility. Vo svojom otváracom príhovore vyzdvihla myšlienku prínosu a významu kultúry vo vzdelávaní a najmä jej dôležitosť v univerzitnom vzdelávaní manažmentu. Rovnako ocenila spôsob, akým sa cez výstavu otvára a prezentuje univerzita na verejnosti. Po otvorení  sa predstavil autor výstavy Marián Čižmárik, ktorý hovoril o význame kultúry a jej dôležitosti v spoločnosti a prepojil svoje myšlienky s prínosom kultúry a jej chápania v manažmente. Následne predstavil autor svoje diela, kde okrem vysvetľovania významu jednotlivých obrazov zaznela aj autorova meditácia nad príchodom Mesiáša a význame Adventu. Počas vernisáže zazneli básne Vladimíra Vaľka, ktorými básnik vzájomne spojil meditáciu a rozprávanie autora, akademického maliara Mariána Čižmárika, o obrazoch. Okrem študentov a pedagógov katedry sa na vernisáži zúčastnila aj verejnosť. Vernisáž ukončila diskusia.

vernisaz 2   vernisaz 3