Predĺženie termínu podávania prihlášok

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021 do 30.4.2020. Odporúčame využiť elektronickú prihlášku. Všetky …