Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Konferencia PEMF
Konferencia PEMF
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Vedecký časopis REFLEXIE
Vedecký časopis REFLEXIE
Dôvody, prečo študovať na Katedre manažmentu
Dôvody, prečo študovať na Katedre manažmentu
Virtuálny deň otvorených dverí
Virtuálny deň otvorených dverí
Zadanie záverečných prác – oznam
Zadanie záverečných prác – oznam
Prerušenie prezenčnej formy výučby
Prerušenie prezenčnej formy výučby
Akademický rok 2020/2021
Akademický rok 2020/2021
Plagiátorstvo Vyhlásenie Katedry manažmentu
Plagiátorstvo Vyhlásenie Katedry manažmentu
Prvé online štátnice aj v Poprade
Prvé online štátnice aj v Poprade
Študuj Manažment v Poprade
Študuj Manažment v Poprade
Katedra manažmentu sa prezentovala budúcim uchádzačom o štúdium
Katedra manažmentu sa prezentovala budúcim uchádzačom o štúdium