Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Konferencia PEMF
Konferencia PEMF
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Vedecký časopis REFLEXIE
Vedecký časopis REFLEXIE
Zadanie záverečných prác – oznam
Zadanie záverečných prác – oznam
Prerušenie prezenčnej formy výučby
Prerušenie prezenčnej formy výučby
Akademický rok 2020/2021
Akademický rok 2020/2021
Plagiátorstvo Vyhlásenie Katedry manažmentu
Plagiátorstvo Vyhlásenie Katedry manažmentu
Prvé online štátnice aj v Poprade
Prvé online štátnice aj v Poprade
Študuj Manažment v Poprade
Študuj Manažment v Poprade
Katedra manažmentu sa prezentovala budúcim uchádzačom o štúdium
Katedra manažmentu sa prezentovala budúcim uchádzačom o štúdium
Reprezentačný ples Katolíckej univerzity
Reprezentačný ples Katolíckej univerzity
Slávnostná imatrikulácia a beániový ples študentov
Slávnostná imatrikulácia a beániový ples študentov