Prijímacie konanie

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania 2017/2018 (1.kolo)

Prihlášky na štúdium (tlačivá)

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy