Stupeň

Katedra manažmentu PF KU poskytuje vzdelávanie  pre dennú ako aj externú formu. V bakalárskom stupni štúdia v odbore 3.3.15 Manažment a v magisterskom stupni štúdia v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.