Študijné oddelenie

Od 1.7.2019 bude študijné oddelenie v Poprade dlhodobo zastupované. Kontaktujte prosím: eva.bumberova@ku.sk

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
PaedDr. Janka BUJALKOVÁ
studijne.isn.pf(zavinac)ku.sk
+421 905 659 029

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
Nábr. Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad