Študijné oddelenie

V rámci čerpania dovolenky počas vianočných sviatkov bude študijné oddelenie zatvorené od 14.12.2018 – 4.1.2019 V prípade nevyhnutnosti (potvrdenie o návšteve školy) sa obráťte na kolegyňu v Ružomberku eva.bumberova@ku.sk v dňoch od 14.12 – 19.12.2018.

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
PaedDr. Janka BUJALKOVÁ
studijne.isn.pf(zavinac)ku.sk
+421 905 659 029

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
Nábr. Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad