Katedra manažmentu

Katedra manažmentu, ako súčasť Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí v meste Poprad od roku 2003. V súčasnosti poskytuje štúdium 230 študentom zo Slovenska a Ukrajiny v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku.