Zamestnanci KU môžu využívať dáta z Eurostatu

Eurostat ako centrálna inštitúcia zhromažďujúca a vyhodnocujúca dáta o rôznych oblastiach života v Európe ponúka možnosť využiť tieto dáta na výskumné účely. Tzv. mikrodáta zahŕňajú veľmi detailné údaje týkajúce sa napr. zdravia, práce, vzdelania, domácností, príjmov, inovácií a pod. Aby mohol výskumník o takéto dáta požiadať, musí byť jeho inšititúcia Eurostatom rozpoznaná ako výskumná inštitúcia spĺňajúca potrebné kritériá ohľadom účelu, poslania, bezpečnosti informácií a dlhodobej perspektívy. Katolícka univerzita v Ružomberku bola na základe podanej žiadosti iniciovanej Katedrou manažmentu PF KU zaradená do zoznamu výskumných entít. Prístup k mikrodátam je podmienený podaním vecného projektového zámeru a jeho schválením zo strany Eurostatu. 

Viac informácií o možnostiach získania mikrodát pre výskumné účely sa nachádza na tejto stránke: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata