Workshop spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s.

V stredu 10. októbra 2018 sa v aule Inštitútu Štefana Náhalku uskutočnil workshop „Staň sa súčasťou najvýznamnejšieho podniku cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe“Na workshope odznela prezentácia spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s.s ktorou má Katolícka univerzita ako jediná vysoká škola na Slovensku podpísané memorandum o spolupráci. Jednalo sa v poradí už o tretí workshop tohto typu. Študenti bakalárskeho ako aj magisterského štúdia majú tak popri štúdiu možnosť získavať odbornú prax. Spolupráca Katedry manažmentu a Tatry Mountain Resorts sa rozvíja aj v oblasti vedenia bakalárskych a magisterských prác, prípravy a realizácie vedeckých projektov a implementácie potrieb praxe do aktuálnych a pripravovaných študijných programov.