Viceprimátor Popradu Igor Wzoš na Katedre manažmentu

Nová aula na Katedre manažmentu IŠN v Poprade so študentmi, pedagógmi i zástupcami praxe s očakávaním privítala prostredníctvom vedúcej katedry prof. Aleny Daňkovej, v utorok 13. marca 2018, pána viceprimátora Popradu Mgr. Igora Wzoša, ktorý prišiel na akademickú pôdu s prednáškou Smart City Poprad. Koncept „Smart cities – inteligentné mestá“ je výraznou možnosťou ako reagovať na výzvy 21. storočia, akými sú  vonkajšie výzvy – robotizácia, 4. priemyselná revolúcia, deglobalizácia, internet vecí, umelá inteligencia, blockchainová technológia, informačno – komunikačné technológie, open data, mobilita, životné prostredie a iné, resp. ako vnútorné výzvy pre mesto boli spomenuté: demografia, bývanie, doprava, školstvo, kapitálové dlhy, či ukončenie dotácií z eurofondov. Od začiatku prednášky až do konca študenti so „zatajeným dychom“ vstrebávali zaujímavo podávané informácie, čo si všimol a vtipne komentoval aj prednášateľ, ktorý umne a prirodzene zakomponoval  do obsahu prednášky s vysokou informačnou hodnotou prvky metódy „icebreaker“, čím vhodnou a záživnou formou udržiaval auditórium v pozornosti. Obsahový zmysel „smart“ priblížil a prirovnal na obľúbenom smartfóne, či na trefnom definovaní „smart“ ako technológiou podporený zdravý sedliacky rozum. Pri koncipovaní svojej prednášky, vychádzal pán viceprimátor z vízie mesta Poprad stať sa najlepším miestom na život a podnikanie v spišsko – tatranskom regióne a z dokumentu Program rozvoja mesta s výhľadom do roku 2040, ktorý bol prijatý mestom Poprad v roku 2016 ako koncepcia  rozvojovej stratégie a definuje mesto ako Smart city v piatich základných špecifických cieľoch:

  • Smart ekonomika,
  • Kvalita života,
  • Cestovný ruch,
  • Partnerstvo a 
  • Smart governance.

V rámci Smart ekonomiky má mesto Poprad zadefinované ako kľúčové oblasti:

  • Ekológia a zdravie – čisté, ekologické a zdravé mesto a región,
  • Energetika – energeticky nezávislé mesto a znižovanie obsahu CO2 v ovzduší, rešpektujúc lokálne podmienky a potenciály, čo je predpokladom na stabilný a udržateľný rozvoj,
  • Vzdelávanie a inovácie – podpora znalostnej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou,
  • Cestovný ruch – turisticky atraktívna destinácia s množstvom služieb pre domácich aj externých návštevníkov,
  • Mobilita – dopravný regionálny uzol s dôrazom na efektívne využívanie verejnej dopravy a jej zelenej formy.

V rámci bohatej diskusie, keď sa rozhovorili aj študenti, sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, ktoré mesto pripravuje v najbližšom období pre rozvoj mesta a skvalitňovanie života súčasných i potenciálnych obyvateľov, či návštevníkov mesta. Bol to výborný počin, ako zmysluplne napĺňať spoluprácu s praxou, keď Memorandum o spolupráci medzi mestom Poprad a Katedrou manažmentu podpísané v roku 2016, malo aj takúto podobu. Vypovedané myšlienky, plány, či názory ešte dlho doznievali v diskusiách medzi študentmi a pedagógmi.