Prijímacie konanie

Akademický senát PF KU na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2017 schválil druhé kolo podávania prihlášok na štúdium na PF KU v akademickom roku 2017/2018 do 31. júla 2017.