Nová špecializácia v magisterskom stupni štúdia

Katedra manažmentu v Poprade od akademického roka 2019/2020 ponúka novú špecializáciu v magisterskom stupni štúdia zameranú na

Hotelový manažment, technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov

Bližšie informácie