Katedra manažmentu zažíva historické chvíle

14. september 2017 sa zapíše do histórie katedry ako významný deň, keď po období aktivít a súvisiacich procesov, vrátane prijímacích pohovorov, sa v tento deň zapísalo na dennú formu štúdia v Poprade 52 študentov z Ukrajiny. Z toho 50 študentov na dennú formu štúdia v bakalárskom študijnom odbore Manažment a 2 študenti na dennú formu štúdia v magisterskom študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku. Pre týchto študentov je to prvý rok štúdia na Slovensku a tešíme sa, že je to práve naša Katedra manažmentu, kde budú tvoriť takmer polovicu z počtu denných študentov prvého ročníka.
Našich nových študentov srdečne medzi nami vítame a želáme im šťastné a úspešné chvíle strávené medzi nami, v našom meste i na Slovensku.