Druhé kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvorila druhé kolo prijímacieho konania. Záujemcovia o štúdium na Katedre manažmentu v Poprade si môžu podávať prihlášky do 31. 7. 2017  vo vybraných študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia. Všetky potrebné informácie tu.