ŠVOČ na Katedre manažmentu

Dňa 9.5.2018 sa na Katedre manažmentu PF KU konala Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). Do tejto každoročnej aktivity sa tentoraz …