5. adventná výstava

Dňa 6.decembra 2017 sa na Katedre manažmentu konala vernisáž 5. adventnej výstavy  Mgr. art. Emílie Blaškovej s názvom

Bez slov“

Nad výstavou prevzal záštitu rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. V príhovore k študentom a zamestnancom sa autorka predstavila skrze svoju prácu a predstavila aj techniku litografie, ktorou boli vytvorené jej vystavené diela. Predstavila koncepciu a možnosť využívania vizuálneho umenia v práci manažéra a odkryla dešifrovanie pomyselných vrstiev „nosičov“ informácií vo vizuálnych odkazoch dnešnej doby. Na záver odpovedal na otázky z publika a povzbudila návštevníkov vernisáže k tomu aby ostali sami sebou a používali svoju vlastnú hlavu.