Beánia 2017

„… tešíte sa na Beániu ekono-manažérov 2017 študentov Katedry manažmentu v Poprade…?“ My áno a spolu s našimi pedagógmi, vedením …